Leksands Kyrkokör


Påsken 2020 

i Leksands kyrka

Våren 2020 i Leksands kyrka

Påskens program

Långfredagen den 10 april: Gudstjänst kl 1100 

Lukaspassionen 10 april kl.1800 (*inställt)

Påskdagen den 12 april Högmässa kl. 1100


Lukaspassionen 


Leksands kyrkokör med solister


Text ur Lukasevangeliet samt av Göran Greider

Musik av Rolf Martinsson


*Vi hoppas kunna framföra Lukaspassionen vid ett annat passande tillfälle i framtiden. Våren 2020 

i Leksands kyrka

Vårkonsert 

Leksands kyrkokör och Leksands Spelmanslag

Datum 13 juni (inställd tills vidare)